19. Ирена Паскали, 2202 м, 2016, видео, 3’

Irena Paskali, 2202 m, 2016, video, 3’