Станко Павлески, За ТВ извештај од фронтот Богомила Герила, 2020, аудио – видео, 21’19’’, монтажа: Станко Павлески
Stanko Pavleski, For TV Report from the Bogomila Guerrilla Front, 2020, audio – video, 21’19’’, edited by: Stanko Pavleski