Email art: unutrashnja pokretljivost, Udruga Radar, MKC Split

^ПАТЕМByTheWay Limited Liability Company: Vesna Dunimagloska, Gjorgji Krsteski and Stanko Pavleski, Botticelli and Mantegna at the debut of ^ПАТЕМByTheWay - Dixie 3* video, 11' 11'', 2019, Stenje, Prespa, Macedonia. For ^ПАТЕМByTheWay's 6th birthday, vo ramkite na izlozhbata Email art: unutrashnja pokretljivost, Udruga Radar, MKC Split

0 Comments

Уметност у покрету

Џогери и шетачи дунавским кејом код Ушћа, прошлог викенда су у Парку пријатељства затекли крајње необичан призор: три малена шатора и комплетну камп опрему између стабала која су некад давно посадили лидери несврстаних земаља. На столицама три македонска уметника – Весну Дунимаглоску, Станка Павлоског и Георгија Крстеског, чланове групе Патем (Успут).

0 Comments

Reading Eboracum 2017

Performance composed of reading the BYTHEWAY 2013-2016 book, 2017 edition, a product of joint artistic actions of the authors and the BYTHEWAY Company, in a spatial relation with the projection of its video pre-performance, and then also with the video premiere of the same of the event itself.

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay CINEMA

^ПАТЕМByTheWay друштвото, на уметничката сцена од 2013 година , го гради и разградува својот концепт на создавање во истражувачки контакт со природата и местата каде, вообичаено, камперски престојуваат.

0 Comments

TRANSCRIPT – ^ПАТЕМByTheWay RETRO

Подготовки и по нешто друго ПАТЕМ - Друштво со ограничена одговорност / Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески PATEM /PUTEM/ – Društvo s ograničenom odgovornošću / Vesna Duimagloska, Đorđi Krsteski i Stanko Pavleski

0 Comments

Читање заедница 2018

Насловот, парцијално, ги обединува проектите на Друштвото Читање Тисовина и Радиус на кривината – ПАТЕМ караван, двата реализирани минатата година. Првиот во целост од премиерното презентира…

0 Comments

ПАТЕМ / ByTheWay 2013 – 2016

ПатемАрт 1, Кајче за манастир ПатемАрт 2, Се раскажвит ли интуитивното? ПатемАрт 3, 600 м над Магрит ПатемАрт 4, Ако е бал нека е маскенбал ПатемАрт 5, Богомила герила ПатемАрт 6, Телографија

0 Comments

ПАТЕМ / ByTheWay 2017

“ПАТЕМ” претставува ново поглавје на Концептуалната практика кое може да се идентификува како проект на група автори: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески, кој приоѓа кон современоста на истражувањето на креативниот потенцијал во рамки на уметничкиот дискурс преку телеолошки принцип, со однапред поставени цели, а патува низ неодреденоста на различни избрани “места” и променливи контексти.

0 Comments

АнП 6/ПатемАрт 1-6 … AtP 6/BythewayArt 1-6

АнП /ПатемАрт е еднодневно или викенд дружење со цел на истражување на погодни локации за следниот АнП 6 настан (лето 2014), како и на креативниот потенцијал на таквото патештвествие, провет

0 Comments

End of content

No more pages to load