Читање заедница 2018

Насловот, парцијално, ги обединува проектите на Друштвото Читање Тисовина и Радиус на кривината – ПАТЕМ караван, двата реализирани минатата година. Првиот во целост од премиерното презентира…

0 Comments

ПАТЕМ / ByTheWay 2013 – 2016

ПатемАрт 1, Кајче за манастир ПатемАрт 2, Се раскажвит ли интуитивното? ПатемАрт 3, 600 м над Магрит ПатемАрт 4, Ако е бал нека е маскенбал ПатемАрт 5, Богомила герила ПатемАрт 6, Телографија

0 Comments

ПАТЕМ / ByTheWay 2017

“ПАТЕМ” претставува ново поглавје на Концептуалната практика кое може да се идентификува како проект на група автори: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески, кој приоѓа кон современоста на истражувањето на креативниот потенцијал во рамки на уметничкиот дискурс преку телеолошки принцип, со однапред поставени цели, а патува низ неодреденоста на различни избрани “места” и променливи контексти.

0 Comments

АнП 6/ПатемАрт 1-6 … AtP 6/BythewayArt 1-6

АнП /ПатемАрт е еднодневно или викенд дружење со цел на истражување на погодни локации за следниот АнП 6 настан (лето 2014), како и на креативниот потенцијал на таквото патештвествие, провет

0 Comments

End of content

No more pages to load