Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6

32. Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2013, 2014, видео, 36’40’’: ПатемАрт 1 - Кајче за манастир, видео 36’40’’; ПатемАрт 2 - Се раскажвит ли интуитивното?,…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Towards AnP6 / ByTheWayArt1-6

31. Кон АнП6 / ПатемАрт 1-6, 2014, шестоканалнo видео, 11’58’’, првична монтажа: Дунимаглоска и Крстески, конечна монтажа Весна Дунимаглоска, камера: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay RETRO Tour 0-3

1. ^ПАТЕМByTheWay RETRO (траилер за РЕТРО Турите 0-3), 2020 / 2021, видео, 19’38’’, првична монтажа: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески, конечна монтажа: Весна…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Pivotal

6. ^ПАТЕМByTheWay, Стожерна, 2020 / 2021, видео, 02’50’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески / ^ПАТЕМByTheWay, Pivotal, 2020 / 2021, видео, 02’50’’,…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Stone and iron

7. ^ПАТЕМByTheWay, Камен и железо, 2020 / 2021, видео, 01’11’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески / ^ПАТЕМByTheWay, Stone and iron, 2020…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, New Berovo Joke

8. ^ПАТЕМByTheWay, Нова Беров Зез, 2020 / 2021, видео, 03’45’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ^ПАТЕМByTheWay, New Berovo…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Three-eye

9. ^ПАТЕМByTheWay, Троока, 2020 / 2021, видео, 01’37’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ^ПАТЕМByTheWay, Three-eye, 2020 / 2021,…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Watery Macedonia

10. ^ПАТЕМByTheWay, Водена Македонија, 2020 / 2021, видео, 10’30’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески / ^ПАТЕМByTheWay, Watery Macedonia, 2020 / 2021,…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay Devilish

12. ^ПАТЕМByTheWay Вражулиња, 2020 / 2021 / 2023, видео, 13’19’’ ( Ѓорѓија Струшки Градоначалник на Струга, иницијација: Станко Павлески и Весна Дунимаглоска, посветен на Ѓорѓи…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Retired…

13.^ПАТЕМByTheWay, Пензионерски..., 2020 / 2021, видео, 01’47’’, монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска, Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески / ^ПАТЕМByTheWay, Retired..., 2020 / 2021, video…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay, Red lines

15. ^ПАТЕМByTheWay, Црвени линии, 2018 / 2020 / 2023, видео, 08’32’’, камера: Ѓорѓи Крстески и Весна Дунимаглоска, монтажа: Весна Дунимаглоска ^ПАТЕМByTheWay, Red lines, 2018 /…

0 Comments

^ПАТЕМByTheWay – DIXIE 3*

22. ПАТЕМByTheWay - DIXIE 3*, 2018/2019, видео, 37мин., монтажа: Станко Павлески, камера: Весна Дунимаглоска и Ѓорѓи Крстески / ^ПАТЕМByTheWay DIXIE 3 stars, 2018/2019, video, 37…

0 Comments

End of content

No more pages to load