1. Станко Павлески, Тихување говор, 2020 / 2021, (видео, 03’51’’…)

2. Станко Павлески Герил Брутски, Телефонска и фиктивна комуникација со ПАТЕМ-ци, креирана врз фотографии од настанот ПатемАрт2, 2013, (текст…)

3. Станко Павлески, Со пердув по фикции, 2013 / 2020 / 2021, (video, 05’59’’…)

4. Станко Павлески, Втекстување крајбрежје, 2020 / 2021,(видео, 03’13’’…)

5. Станко Павлески, Омаж на Олденбург – Чајна колбас со две дупки (2013 / 2020 / 2021,  (публикација…) (видео, 04′ 32”…)

6. Станко Павлески, За проектноста во ПАТЕМ контекстите на Станко Павлески, 2016, (текст…)

7. Станко Павлески Герил Брутски / Авантурите на По Лаб, 2014, (расказ…)

8. Станко Павлески, Авантурите на По Лаб, 2014 / 2020 / 2021, (видео, 06’21’’…)

9. Станко Павлески, Глава 55 – според мајка ми и Сиоран 1, 2014 / 2023,  (публикација…) (видео, 06′ 36”…)

10. Станко Павлески, Историјата нема Градина или Легенда за тунелот, 2014, (расказ…)

11. Станко Павлески, ТВ репортажа од Фронтот Богомила Герила, 2020 / 2022, (видео, 06’27’’…)

12. Станко Павлески, За ТВ извештај од фронтот Богомила Герила, 2020, аудио – (видео, 21’19’’…)

13. Станко Павлески, ГЛАВА 55 – според мајка ми и Сиоран 3: Мека вода – Тврдо писмо (Од расказот Есеј од патопис за Коњско и Иронијата), 2015, (дигитален принт и расказ…)

14. Станко Павлески, Сплавaрот кон оној свет – Есеј од патепис за Коњско и Иронијата, 2020 / 2021,(видео, 07’33’’…)

15. Станко Павлески, Пет видео етиди за радоста на живеењето, 2016, видео, 04’43’’:
– Глава 55 – според мајка ми и Сиоран 7: Ѕвезди на показалецот (линк…)
– Глава 55. – според мајка ми и Сиоран 5: Големоезерскиот дух или кутија уметност за пријателите по височини (линк…)
– Глава 55 – според мајка ми и Сиоран 8 – Св. Лилица (линк…)
– Глава 55 – според мајка ми и Сиоран 9: Длабоко втекстување (линк…)
– Глава 55 – според мајка ми и Сиоран 11 Водорамна (линк…)

16. Станко Павлески, Пет видео етиди, 2016, (видео, 04’43’’…)

17. Станко Павлески, Прво и независно – кон Пет видео етиди за радоста на живеењето, 2016, / 2020 / 2022, (видео, 06’43’’…)

18. Станко Павлески, Удолу длабоко, 2016 / 2020 / 2021, (видео, 02’34’…)

19. Станко Павлески, Угоре, 2020 / 2021, (видео, 01’33’’…)

20. Станко Павлески, ГЛАВА 55 – според мајка ми и Сиоран 10: Водотрансфер, 2016, (дигитален принт…)

21. Ѓорѓи Крстески и Станко Павлески Негување на ПАТЕМ заедница: ПАТЕМ на Staten Island Ferry, 2017, (дигитален принт…)

22. Станко Павлески, За проектноста во ПАТЕМ контекстите на Станко Павлески / 2, 2017, (текст…)

23. Станко Павлески, Пет њујоршки фото етиди, 2017, (дигитален принт…)

24. Станко Павлески, Негување на ПАТЕМ заедница: Благодарам Кети Браун… – ПАТЕМ на Staten Island Ferry, 2017, (дигитален принт…)

25. Станко Павлески Герил Брутски, Троцрт МКД Надморска без пердуви – 44 – 2764 – 1447, 2017, (текст…)

26. Станко Павлески, Граничење вода, 2017, (дигитален принт…)

27. Станко Павлески, Исчитување уметностa и на другиот, 2017, (дигитален принт…)

28. Станко Павлески Герил Брутски, Лапачи на Бент* капачиња, 2017, (кус расказ…)

29. Станко Павлески, Лапачи на Бент капачиња, 2017 / 2020 / 2021, (видео, 09’33’’…)

30. Станко Павлески, Мантра во домот на две води, 2017, аудио и (дигитален печат…)

31. Станко Павлески, Мантра во домот на две води 2, 2017 / 2022, (видео, 03’33’’…)

32. Станко Павлески, Мантра во домот на две води, 2017, (аудио – видео, 5 мин…)

33. Станко Павлески, Коинциденции 2008 – 2017, 2017, (дигитален принт…)

34. Станко Павлески, Домување средиште, 2017, (дигитален принт…)

35. Станко Павлески, Вкоренување, 2017, (дигитален принт…)

36. Станко Павлески, Ново седиште на ОХО, 2017, (дигитален принт…)

37. Станко Павлески, Ново седиште на ОХО 2, 2017 / 2021, (видео, 07’07’’…)

38. Станко Павлески Герил Брутски, Една мала (и) сторија за уметноста на блиските простори и негувањето заедница, 2017, (текст…)

39. Станко Павлески Герил Брутски, Извадоци од Транскриптот Радиус на кривината – ПАТЕМ караван: Платформа за негување на ПАТЕМ заедница, 2017

40. Станко Павлески,Closing Time Struga 2019, 2019 / 2020,(аудио – видео, 13 мин.)

41. Станко Павлески, Омаж на Младен Стилиновиќ – Молчи! Жити се!, 2022,(видео, 03’45’’…)

42. Станко Павлески, MAKEDONISSIMO ^ПАТЕМByTheWay заедница, 2022,(видео, 11’23’’…)