Vesna Dunimagloska, Bleeding beyond the stone curtains

Весна Дунимаглоска, Крварење под камените завеси, 2020/2023, видео 01' 52'', Сифулајки, Гевгелија, Македонија, 2020 година, камера: Весна Дунимаглоска, првична монтажа: Станко Павлески, конечна монтажа: Весна…

0 Comments

Vesna Dunimagloska, Transfiguration of Amaterasu or promise of what is to come, Belica, Macedonia

Весна Дунимаглоска, Трансфигурација на Аматерасу или ветување за она што доаѓа, Белица, Македонија, 2020 / 2023, видео-перформанс 3’ 33”, Белица, Македонија, 2020, монтажа: Весна Дунимаглоска,…

0 Comments

End of content

No more pages to load